KHOA TOÁN VỚI "THƯỞNG CÔNG TRÌNH TOÁN HỌC NĂM 2017"

16/11/2017

Ngày 13/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quyết định (số 4360/QĐ-BGDĐT) về việc thưởng công trình toán học năm 2017 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình). Chương trình đã thưởng 98 công trình toán học năm 2017, trong đó Khoa Toán - Trường Đại học Quy Nhơn có 8 công trình được thưởng, với mức thưởng là 32.500.000 đồng/01 công trình.

logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • web@qnu.edu.vn
  • (84-56) 3846156; Fax: (84-56) 3846089
  • www.qnu.edu.vn

mạng xã hội

Top