ENGLISH

Đoàn - Hội

khoatlgdctxh gửi vào T7, 03/11/2017 - 23:40
  *NHỮNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI* Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội có thể công tác trong các tổ chức Kinh tế – chính trị – xã hội, tổ chức đoàn thể quần chúng ở các cấp từ trung ương đến địa phương: Cán bộ ủy ban các cấp, cán bộ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ, ban văn hóa đối ngoại, bảo hiểm xã hội, chính sách xã hội,…. trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá – xã hội, giáo dục, pháp luật, tín ngưỡng tôn giáo, môi trường, an sinh xã hội, dân số, sức khoẻ, truyền thông,…. 1.     Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước: Với vai trò là người hỗ trợ, tham mưu cho tổ chức, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Nhân viên Công tác xã hội là người kết nối giữa công nhân với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với xã hội, cải thiện các mối quan hệ tiêu cực đang ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
khoatlgdctxh gửi vào T7, 03/11/2017 - 22:59
Thí sinh có thể xem thông tin tuyển sinh  năm 2017 các ngành: Công tác xã hội; Tâm lý học giáo dục; Quản lý giáo dục tại file PDF /sites/default/files/THONG%20TIN%20TUYEN%20SINH%202017.pdf [1] [1] http://ktlgd-ctxh.qnu.edu.vn/sites/default/files/THONG%20TIN%20TUYEN%20SINH%202017.pdf
khoatlgdctxh gửi vào T3, 02/07/2017 - 11:35
/sites/default/files/Quy%20ch%E1%BA%BF%20thi%20THPT%20v%C3%A0%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20%C4%90H%202017.pdf [1] [1] http://ktlgd-ctxh.qnu.edu.vn/sites/default/files/Quy%20ch%E1%BA%BF%20thi%20THPT%20v%C3%A0%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20%C4%90H%202017.pdf
khoatlgdctxh gửi vào T4, 11/16/2016 - 16:48
khoatlgdctxh gửi vào T4, 11/16/2016 - 16:43

Trang