ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 27/03/2017 đến 02/04/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
27/03/2017
Thứ ba
28/03/2017
Thứ tư
29/03/2017
Thứ năm
30/03/2017
Thứ sáu
31/03/2017
Thứ bảy
01/04/2017
Chủ nhật
02/04/2017

Tải lịch tuần