ENGLISH

Tổ giáo dục học-Quản lý giáo dục

BỘ MÔN GIÁO DỤC HỌCQUẢN GIÁO DỤC

 
   
   

            Cùng với sự phát triển của khoa Tâm - Giáo dục Công tác hội, năm 2005, Bộ môn Giáo dục học Giáo dục đặc biệt được hình thành với 7 giảng viên . Bước sang giai đoạn mới,  Bộ môn vẫn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chuyên môn Tâm giáo dục trước đây giảng dạy nghiệp vụ phạm cho các ngành phạm trong toàn trường góp phần đào tạo các ngành khác trong toàn trường. Trên sở bề dày kinh nghiệm 30 năm của Tổ Tâm Giáo dục, để đáp ứng yêu cầu phát triển chung của toàn trường của cả hội, Bộ môn đã đảm nhận nhiệm vụ mới quản chuyên môn 3 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học: phạm Tâm Giáo dục, phạm Giáo dục đặc biệt, Quản giáo dục đào tạo Cao học Quản giáo dục.

            Trong những năm hoạt động, cùng với toàn khoa, các giảng viên của bộ môn đã nỗ lực làm việc đạt nhiều thành tích về các mặt:

·             Giảng viên trong bộ môn đã tham gia giảng dạy nhiều ngành, nhiều hình thức bậc đào tạo trong trường cộng tác với các trường bạn bảo đảm uy tín chất lượng.

·             Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của giảng viên hướng dẫn nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Trong đó 01 đề tài được giải khuyến khích khoa học sáng tạo của tỉnh, 01 đề tài được giải ba nghiên cứu khoa học của sinh viên toàn quốc.

·             Nhiều bài báo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành công trình đã được xuất bản.

·             Toàn thể giảng viên đã nỗ lực không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ tin học dưới nhiều hình thức: tập huấn, văn bằng 2, ... đảm bảm yêu cầu về trình độ khoa học các chức danh giảng viên, giảng viên chính, phó giáo .

Trong sự phát triển của khoa Tâm Giáo dục Công tác hội, giảng viên bộ môn Giáo dục học - Quản giáo dục đều mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cùng toàn khoa bước những bước tiến mới trong tương lai.

 

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 

1.CHUYÊN NGÀNH QUẢN GIÁO DỤC

            Năm 2003, được sự cho phép của Bộ GD&ĐT, Ban Tâm Giáo dục bắt đầu nhận nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành quản giáo dục. Trong những năm qua đã hơn 200 học viên tốt nghiệp Cao học quản giáo dục đang gần 200 sinh viên đang theo học cử nhân quản giáo dục. Các học viên cao học sau khi tốt nghiệp hiện đang đảm nhận nhiều trọng trách trong hội.

Đào tạo cử nhân quản giáo dục nhằm mục tiêu xây dựng một đội ngũ cán bộ quản giáo dục trình độ khoa học về quản giáo dục, kỹ năng phẩm chất nghề nghiệp vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh, khả năng tham gia công tác quản giáo dục đào tạo cán bộ quản giáo dục đáp ứng yêu đổi mới, nâng cao chất lượng của công tác quản giáo dục trong thực tiễn hiện nay.Sau khi tốt nghiệp sinh viên chuyên ngành quản giáo dục  đủ năng lực phẩm chất làm việccác vị trí :

·          chuyên viên quản trong bộ máy quản giáo dục các cấp

·        chuyên viên quản tại các sở giáo dục: các nhà trường, các trung tâm giáo dục. các tổ chức dịch vụ giáo dục.

·        chuyên viên phụ trách  công tác văn hóagiáo dục trong các quan, chính quyền các cấp ( quan trung ương, tỉnh, huyện, ) các tổ chức văn hóa - giáo dụccộng đồng.

·        cán bộ nghiên cứu trong các quan nghiên cứu về quản giáo dục (Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng…)

·        giảng viên chuyên ngành quản giáo dục trong các sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản giáo dục (Các học viện quản giáo dục, trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản giáo dục cấp tỉnh, thành phố, các khoa/tổ bộ môn quản giáo dục trong trường đại học cao đẳng)

Đào tạo trình độ thạc Quản giáo dục đối với người bằng tốt nghiệp Đại học nhằm mục tiêu bổ sung, mở rộng nâng cao những kiến thức đã họcđại học, tăng cường kiến thức sở chuyên ngành, hiện đại hóa, cập nhật những kiến thức chuyên ngành, giúp học viên nắm vững thuyết, trình độ cao về thực hành, khả năng phát hiện giải quyết những vấn đề trong công tác quản khả năng nghiên cứu khoa học thuộc về chuyên ngành Quản giáo dục, đủ kiến thức năng lực để tiếp tục thể đào tạo ở trình độ cao hơn.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, các chương trình đào tạo cử nhân thạc đang được hoàn thiện theo định hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Các điều kiện học tập cho học viên sinh viên cũng đang ngày càng được nân cao.