ENGLISH

NHỮNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

NHỮNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội có thể công tác trong các tổ chức Kinh tế – chính trị – xã hội, tổ chức đoàn thể quần chúng ở các cấp từ trung ương đến địa phương: Cán bộ ủy ban các cấp, cán bộ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ, ban văn hóa đối ngoại, bảo hiểm xã hội, chính sách xã hội,…. trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá – xã hội, giáo dục, pháp luật, tín ngưỡng tôn giáo, môi trường, an sinh xã hội, dân số, sức khoẻ, truyền thông,….

1.     Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước: Với vai trò là người hỗ trợ, tham mưu cho tổ chức, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Nhân viên Công tác xã hội là người kết nối giữa công nhân với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với xã hội, cải thiện các mối quan hệ tiêu cực đang ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

2.     Thực hành Công tác xã hội trong trường học: Nhân viên Công tác xã hội là người hỗ trợ nhà trường trong việc quản lý, xây dựng các chính sách, hạn chế những thói quen không tốt và phát huy những thế mạnh của nhà trường. Kết nối nhà trường với các tổ chức xã hội khác, trợ giúp cho giáo viên và học sinh vượt qua những khó khăn đang gặp phải trong quá trình dạy và học, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cán bộ công nhân viên và học sinh.

3.     Làm Công tác xã hội tại các bệnh viện: Các hoạt động của Công tác xã hội nhằm hỗ trợ cho các y bác sĩ trong việc phân loại bệnh nhân, tư vấn, giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp, hỗ trợ chăm sóc cho người bệnh… góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của bênh viện, trung tâm khám chữa bệnh.

4.     Làm việc với cộng đồng ở thành thị và nông thôn: Làm công tác xóa đói giảm nghèo, kết nối cộng đồng với các tổ chức xã hội trong và ngoài nước nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội tại cộng đồng như: Giảm đói nghèo; đẩy lùi tệ nạn xã hội; Ô nhiễm môi trường; Trẻ em mồ côi; số phận neo đơn; Sức khỏe sinh sản; Vệ sinh môi trường…, hướng tới một cộng đồng tự lực, phát triển bền vững.

5.     Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, các trung tâm, dự án phát triển xã hội. Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến ngành Công tác xã hội.

 

 

1. Giới thiệu về tổ chuyên môn Công tác xã hội

Tổ chuyên môn CTXH (tiền thân là tổ TLH & CTXH) được thành lập vào năm 2005, trực thuộc Khoa Tâm lý - Giáo dục và Công tác xã hội.

Nhiệm vụ chính của tổ bộ môn CTXH là xây dựng chương trình và giảng dạy các môn chuyên ngành đào tạo CTXH. Bên cạnh đó tổ bộ môn cũng thực hiện việc giảng dạy học phần Xã hội học cho một số khoa trong trường.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của tổ bộ môn CTXH hiện có 07 cán bộ, giảng viên, đủ đáp ứng yêu cầu đào tạo của ngành CTXH. Trong đó, có 01 giảng viên đạt học vị Tiến sĩ; 03 giảng viên đang đi học nghiên cứu sinh; 02 giảng viên có trình độ thạc sĩ; 01 cán bộ có trình độ thạc sỹ và cũng là trợ lý của Khoa. Trong những năm tới, tổ bộ môn CTXH sẽ cố gắng đẩy mạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu có nhiều giảng viên đạt học vị tiến sĩ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo;đa dạng hóa các loại hình đào tạo ngành CTXH nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực CTXH cho các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.