ENGLISH

Lý lịch cán bộ

 

01 Đinh Anh Tuấn Tiến sỹ Trưởng khoa Cập nhật 
02  Đức khiết Thạc sỹ P.Trưởng khoa Cập nhật 
03 Nguyễn Đình Khoa NCS P.Trưởng khoa Cập nhật 
04 Nguyên Du PGS.TS Giảng viên Cập nhật 
05 Dương Bạch Dương Tiến sỹ Giảng viên Cập nhật 
06 Nguyễn Thị Tươi Thạc sỹ Giảng viên Cập nhật 
07 Đinh Thị Sâm Thạc sỹ Giảng viên Cập nhật 
08 Nguyễn Thị Lệ Thủy Thạc sỹ Giảng viên Cập nhật 
09 Phan Thị Kim Dung NCS Giảng viên Cập nhật 
10 Nguyễn Thị Thúy Linh Thạc sỹ Chuyên viên Cập nhật 
11 Ngô Thị Phương Trà NCS Giảng viên Cập nhật 
12 Nguyễn Thị Thùy Trang A NCS Giảng viên Cập nhật 
13 Nguyễn Thị Thùy Trang B Cử nhân Chuyên viên Cập nhật 
14 Nguyễn Văn Nga NCS Giảng viên Cập nhật 
15 Thị Thủy Thạc sỹ Giảng viên Cập nhật 
16 Phạm Thị Hải Thạc sĩ Giảng viên Cập nhật 
17  Thị Diệu Quế Thạc sỹ Giảng viên Cập nhật 
         
18 Nguyễn Thị Như Hồng Thạc sỹ Giảng viên Cập nhật 
19 Nguyễn Thị Ngọc Dung Thạc sỹ Giảng viên Cập nhật 
20 Trương Thanh Long Thạc sỹ Giảng viên Cập nhật
21 Nguyễn Lê Hà Tiến sĩ Giảng viên Cập nhật
22 Tô Thị Minh Tâm Thạc sỹ Giảng viên Cập nhật
23 Võ Thị Uyên Vy Thạc sỹ Giảng viên Cập nhật
24 Trương Thị Bích Liễu Cử nhân Giảng viên Cập nhật

http://ktlgd-ctxh.qnu.edu.vn/ly-lich-can-bo/cap-nhat